• Therapie
  • Therapie
  • Therapie

Podologische zolen en schoenadvies

Algemeen
De podoloog heeft een scala van therapiemogelijkheden tot zijn beschikking. Omdat het onmogelijk is om alle aandoeningen te beschrijven, is er voor gekozen om de meest toegepaste behandelingsmethoden te beschrijven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit slechts één van de mogelijkheden is voor de ontelbare klachten die aan de onderste extremiteit kunnen voorkomen.

Doel van de therapieën
Het doel van de verschillende therapieën is onder te verdelen in vier grote groepen:

Correctie
Uit het (sport)podologisch onderzoek blijkt of een aandoening te corrigeren is.

Compensatie
Als corrigeren niet meer mogelijk is, kan er wel worden gecompenseerd. De grond wordt als het ware opgehoogd tot de voet, door middel van een zool of een ander hulpmiddel.

Protectie
Als blijkt dat een aandoening niet te corrigeren is, moet de pijn toch worden weggenomen. Dit kan door de aangedane plek te beschermen tegen pressie, frictie, tractie en beweging.

Preventie
Een preventieve therapie kan ook tot de mogelijkheden van de podoloog behoren. Zo zijn er diverse aandoeningen die veel in de familie voorkomen, of bij iemand die een tijdje niet meer heeft gesport en weer gaat beginnen. Een recidief van een oude blessure of het willen voorkomen dat hij of zij een blessure oploopt speelt hierbij een rol.

Afhankelijk van de ernst en aard van de klacht kunnen bovengenoemde therapieën tijdelijk of voor onbepaalde tijd zijn.